Impressum

Wij geven ook workshops in yoga, mindfulness, meditatie en ademhalingstechnieken ( Pranayama ). De tarieven van de workshops zijn in overleg. Dit is afhankelijk van de grote van de groep en de locatie.           

Voor vragen kan je het formulier onder aan de site invullen. Je kunt ook een mail sturen naar: info@infoyogaspark.nl. Lotte & Romeo zijn ook telefonische te bereiken:
 Lotte kun je bellen op NR: 0646343696                                          
 Romeo kun je bellen op NR: 0623189701

Yogaspark staat geregistreerd onder K.v.K  68696809                                     
 Rekeningnummer/Triodosbank: NL61TRIO0338666486
 Lotte & Romeo zijn beiden geregistreerd als yoga teacher
 bij yoga alliance. Als 200 hours registerd teachers. 

 

Aansprakelijkheid:

 

YogaSpark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops gegeven bij YogaSpark.
Raadpleeg uw arts of medische behandelaar voordat u met onze lessen begint als u niet helemaal zeker bent van uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid om yoga les te volgen. Ook als u zwanger bent.
Geef voordat de lessen beginnen bij de desbetreffend docent aan of u lichamelijk ongemakken of eventuele blessures heeft waar rekening mee gehouden moet worden.
Luister goed naar de aanwijzingen die door de docent gegeven worden en leef deze ook na. Luister en voel ook goed naar signalen die door  het eigen lichaam worden afgegeven.
Pijn is nooit goed en wordt door ons ook ten strengste afgeraden. Wanneer een oefening te gevoelig is en u ervaart pijn doe de oefening dan minder intens of vermijd de oefening helemaal. De docent kan u voorzien van een alternatieve oefening.
Het is altijd goed om vragen te stellen wanneer iets niet helemaal duidelijk is, zo voorkomt u blessures en ongewenste gevolgen.
De docenten van YogaSpark zijn goed opgeleid en gekwalificeerd en zorgen altijd dat de lessen veilig en van goede kwaliteit voorzien zijn. Toch kan het voorkomen dat er een blessure of een andere vorm van letsel optreed tijdens of na het volgen van een les gegeven door het team van YogaSpark                                                                                     

algemene voorwaarden:

 

 

· Voor het Reserveren van een les kan je via: www.momoyoga.nl/yogaspark jezelf         
  aanmelden. Ook kun je mailen naar: info@infoyogaspark.nl

· YogaSpark maakt u erop attent dat de kosten kunnen wijzigen. de abonnementen die al   
  voldaan zijn zullen hier niet onder vallen. Wanneer de kosten gewijzigd worden zal dit voor
  ieder lid en nieuw lid ingaan op de eerstvolgende nieuwe termijn.

· Voor de abonnementen is het volgende van toepassing: De abonnementen zijn een maand
  geldig met uitzondering van de 10 strippenkaart ( 3 maanden ). Mocht de les niet
  bijgewoond kunnen worden dan kun je jezelf afmelden via momoyoga. Als je hebt
  doorgegeven niet te kunnen, dan is er  een mogelijkheid om de gemiste les in te halen. 

· De abonnementskosten dienen voor de 4e van de beginnende kalendermaand voldaan te   
  worden.  De betaalde abonnementskosten kunnen alleen teruggevorderd worden in geval   
  van langdurig ziekte.

· De betaalde abonnementskosten kunnen alleen teruggevorderd worden in geval van
  langdurig ziekte.